MENU

Biegamy dla Niepodległej

31 października 2018

HARMONOGRAM NA DZIEŃ 30. X. WTOREK

BIEGAMY DLA NIEPODLEGŁEJ

WYJDŹ ZE SWOJEJ STREFY KOMFORTU

          

ZAŁÓŻ ODPOWIEDNI STRÓJ SPORTOWY

                                      

Po 4. godzinie lekcyjnej rozpoczyna bieg     

 klasa 1. i 2. SPMS 94          

godzina 11:30 po 5. godzinie              klasa 4. 5. 6 SPMS 94

godzina 12:25

po 6.  godzinie                                          klasa: 7. 8 i 3 gim                   godzina 13:30

po 7. godzinie                                           klasy licealne                          godzina 14:25

                                                               

klasy wychodzą ze szkoły pod opieką nauczyciela odpowiednio wg planu,

na boisku szkolnym przebywają pod opieką nauczycieli wf i.....

po biegu kontynuują naukę wg planu.

klasy LO!!! do piątku 26 X. imienne deklaracje udziału w biegu - lista u n-li wf. na hali

Uczniowie klas 1. i 2. - przebierają się na terenie swojej klasy, i przychodzą przygotowani pod opieką wychowawcy.

Uczniowie klas: 4. 5. 6.  przebierają się na terenie szkoły w klasie tam gdzie aktualnie mają lekcje – przychodzą pod opieką nauczyciela wg planu

Uczniowie klas: 7, 8. i 3.gim. przebierają się na terenie szatni hali i w hali -przychodzą pod opieką nauczyciela wg planu.

Uczniowie liceum przebierają się na terenie szatni hali i w hali. -  przychodzą pod opieką nauczyciela wg planu.