MENU

NAUCZYCIEL

PRZEDMIOT

INNE

Ambrosiewicz Dominik

religia

 

Angel Maria

wychowanie fizyczne

 

Białk Aleksandra

muzyka, plastyka

 

Biernaci Dariusz

wychowanie fizyczne

 

Biurkowicz Janusz

wychowanie fizyczne

 

Bobowska Anna

chemia

 

Bojahr Joanna

język polski

wychowawca klasy 7a

Bryłkowska Alicja

matematyka

wychowawca klasy 8a

Butkus Agnieszka

język niemieci, wos

 

Dąbrowska Dorota

biblioteka

 

Falandysz Elżbieta

język angielski

 

Górska Mariola

język angielski

 

Grajoszek Iwona

język polski

 

Grzeszczuk Natalia

język polski

 

Humięcka Agnieszka

wychowanie fizyczne

 

Jackowicz - Korczyński  Jan

zajęcia informatyczne

 

Jarosz Lucyna

biologia , edb

 

Jundziłł Anna

chemia, zajęcia  informatyczne

 

Korpus- Piskorska Renata

matematyka

 

Krause Agnieszka

wychowanie fizyczna

wychowawca klasy 5a

Kuliś Krystyna

język polski

 

Lewandowski Robert

fizyka

 

Łukaszewicz- Gniotyńska

Małgorzata

biologia

 

Majkowski Mateusz

religia

 

Opoczyńska Barbara

język angielski

wychowawca klasy 6a

Osowski Wojciech

wychowanie fizyczne

 

Płóciennik Małgorzata

geografia

wychowawca klasy 8a

Przewoźna Anna

wychowanie fizyczne

 

Rudnicka Barbara

Wdżwr, świetlica

 

Sokołowska Iwona

wychowanie fizyczne

 

Suchocka Dorota

język niemiecki

 

Tomaszewicz Katarzyna

język angielski

 

Walerzak – Więckowska Anna

pedagog szkolny

 

Warchoł Adam

wychowanie fizyczne

 

Wenecka Ewa

historia

 

Wołejko- Wołejszo Hanna

przyroda

 

Wróblewska Iwona

świetlica

 

 

NAUCZYCIEL

PRZEDMIOT

INNE

Ambrosiewicz Dominik

religia

 

Angel Maria

wychowanie fizyczne

 

Białk Aleksandra

muzyka, plastyka

 

Biernaci Dariusz

wychowanie fizyczne

 

Biurkowicz Janusz

wychowanie fizyczne

 

Bobowska Anna

chemia

 

Bojahr Joanna

język polski

wychowawca klasy 7a

Bryłkowska Alicja

matematyka

wychowawca klasy 8a

Butkus Agnieszka

język niemieci, wos

 

Dąbrowska Dorota

biblioteka

 

Falandysz Elżbieta

język angielski

 

Górska Mariola

język angielski

 

Grajoszek Iwona

język polski

 

Grzeszczuk Natalia

język polski

 

Humięcka Agnieszka

wychowanie fizyczne

 

Jackowicz - Korczyński  Jan

zajęcia informatyczne

 

Jarosz Lucyna

biologia , edb

 

Jundziłł Anna

chemia, zajęcia  informatyczne

 

Korpus- Piskorska Renata

matematyka

 

Krause Agnieszka

wychowanie fizyczna

wychowawca klasy 5a

Kuliś Krystyna

język polski

 

Lewandowski Robert

fizyka

 

Łukaszewicz- Gniotyńska

Małgorzata

biologia

 

Majkowski Mateusz

religia

 

Opoczyńska Barbara

język angielski

wychowawca klasy 6a

Osowski Wojciech

wychowanie fizyczne

 

Płóciennik Małgorzata

geografia

wychowawca klasy 8a

Przewoźna Anna

wychowanie fizyczne

 

Rudnicka Barbara

Wdżwr, świetlica

 

Sokołowska Iwona

wychowanie fizyczne

 

Suchocka Dorota

język niemiecki

 

Tomaszewicz Katarzyna

język angielski

 

Walerzak – Więckowska Anna

pedagog szkolny

 

Warchoł Adam

wychowanie fizyczne

 

Wenecka Ewa

historia

 

Wołejko- Wołejszo Hanna

przyroda

 

Wróblewska Iwona

świetlica

 

 

GRONO PEDAGOGICZNE

NAUCZYCIEL

PRZEDMIOT

Ambrosiewicz Dominik

religia

Angel Maria

wychowanie fizyczne

Białk Aleksandra

muzyka, plastyka

Biernaci Dariusz

wychowanie fizyczne

Biurkowicz Janusz

wychowanie fizyczne

Bobowska Anna

chemia

Bojahr Joanna

język polski

Bryłkowska Alicja

matematyka

Butkus Agnieszka

język niemieci, wos

Dąbrowska Dorota

biblioteka

Falandysz Elżbieta

język angielski

Górska Mariola

język angielski

Grajoszek Iwona

język polski

Grzeszczuk Natalia

język polski

Humięcka Agnieszka

wychowanie fizyczne

Jackowicz - Korczyński  Jan

zajęcia informatyczne

Jarosz Lucyna

biologia , edb

Jundziłł Anna

chemia, zajęcia  informatyczne

Korpus- Piskorska Renata

matematyka

Krause Agnieszka

wychowanie fizyczna

Kuliś Krystyna

język polski

Lewandowski Robert

fizyka

Łukaszewicz- Gniotyńska

Małgorzata

biologia

Majkowski Mateusz

religia

Opoczyńska Barbara

język angielski

Osowski Wojciech

wychowanie fizyczne

Płóciennik Małgorzata

geografia

Przewoźna Anna

wychowanie fizyczne

Rudnicka Barbara

Wdżwr, świetlica

Sokołowska Iwona

wychowanie fizyczne

Suchocka Dorota

język niemiecki

Tomaszewicz Katarzyna

język angielski

Walerzak – Więckowska Anna

pedagog szkolny

Warchoł Adam

wychowanie fizyczne

Wenecka Ewa

historia

Wołejko- Wołejszo Hanna

przyroda

Wróblewska Iwona

świetlica

 

KADRA TRENERSKA

DYREKTOR SZKOŁY

  MGR    MARIUSZ PLUTA

 

Zastępcy Dyrektora  Szkoły

mgr Anna Jundziłł

  mgr Beata Słomion

    mgr Michał Rychlicki