MENU

 

 

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych odbywać się będzie przez stronę internetową: 

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

 

od 04 marca 2019 od godz. 9.00 do 15 marca 2019 do godz. 15.00

 

Do klas I w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane są:

 • Dzieci 7-letnie (rocznik 2012)

 • Dzieci 6-letnie (rocznik 2013) na wniosek rodzica jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzednim lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

 

 

 

Rekrutacja do Szkoły Mistrzostwa Sportowego:

 • Próby sprawności fizycznej odbywają się w dniach (do wyboru):

 • 06 marca  w godz. 15.00 – 17.00

 • 07 marca  w godz. 15.00 – 17.00

 • 11 marca  w godz. 15.00 – 17.00

 • Do próby mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (pediatra)

 • 12 marca 2019 o godz. 15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

 • Rekrutując się do szkoły mistrzostwa sportowego należy wypełnić wniosek rekrutacyjny wybierając oddział sportowy i do 15 marca 2019 do godz. 15.00 złożyć do w szkole wraz z kompletem dokumentów

 • Wszystkie druki dostępne będą w szkole lub na stronie. Rodzice, którzy nie korzystają z komputera, internetu mogą wypełnić wnioski papierowe w szkole

 • Rekrutacja uzupełniająca odbywać się będzie poza systemem od 6 maja 2019Szczegółowy harmonogram dostępny na

stronie https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk

Próby sprawności fizycznej:
1.Próba szybkości
2.Próba skoczności
3.Próba wytrzymałości-ergometr
4.Pomiar siły dłoni
5.Próba siły
6.Próba zwinności
7.Siady z leżenia na plecach w czasie 30s
8.Próba gibkości
 

 

 

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  NA ROK 2019/2020

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I NA ROK 2019-2020-page-002

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

e-007

 

 

09