MENU

Serdecznie gratulujemy,
Pani Aniu!

16 listopada 2018

Z radością informujemy, że nauczycielka naszej szkoły ANNA WALERZAK-WIĘCKOWSKA w dniu 15 listopada 2018 r. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego obroniła pracę doktorską pod tytułem:

Poznawcze korelaty specyficznych trudności w uczeniu się arytmetyki.

W tym samym dniu Rada ds Nauki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego nadała

mgr Annie Walerzak-Więckowskiej

STOPIEŃ DOKTORA NAUK SPOŁECZNYCH

w zakresie psychologii