MENU

DATA

ZEBRANIE/ DYŻUR NAUCZYCIELI

11 września

16.30- 18.30

Zebranie z rodzicami

23 października

16.30- 18.30

Zebranie z rodzicami

13 listopada

17.00-18.00

 

Dyżur nauczycieli

11 grudnia

16.30- 18.30

Zebranie z rodzicami

informacja o proponowanych ocenach po I półroczu  roku szkolnego2018/2019)

22 stycznia

16.30- 18.30

Zebranie z rodzicami

19 marca

16.30-18.30

Zebrania z rodzicami informacja dla klas maturalnych o proponowanych ocenach końcoworocznych

16 kwietnia

16.30- 18.30

Dyżur nauczycieli

21 maja

16.30- 18.30

Zebranie z rodzicami

(informacja  o proponowanych ocenach końcoworocznych)

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI