MENU

 STRAJK PRACOWNIKÓW OŚWIATY

„ Szanowni Rodzice

Dyrekcja ZSO nr 6 w Gdańsku informuje, że 08.04.2019r. rozpocznie się bezterminowy strajk pracowników oświaty, w związku z tym zmieniona zostanie organizacja pracy szkoły.

 Uczniom, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze w godzinach zgodnych z tygodniowym planem zajęć.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zrozumienie sytuacji. O zakończeniu akcji strajkowej w placówce będą Państwo niezwłocznie poinformowani przez wychowawców na platformie GPE  i stronie internetowej szkoły.

Mariusz Pluta

Dyrektor ZSO nr 6 w Gdańsku”