MENU

ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

L.p.

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

KLASA

TERMIN

1

terapia logopedyczna

Bogumiła Jarosz

szkoła podstawowa

termin ustalany indywidualnie z rodzicem

2

terapia logopedyczna

Anna Przewoźna

szkoła podstawowa

termin ustalany indywidualnie z rodzicem

3

zajęcia utrwalające  z języka niemieckiego

Agnieszka Butkus

Klasy VIII

czwartek

7:15-8:00

4

zajęcia wyrównawcze z fizyki

Agnieszka Wierzbicka-Bednarek

Klasy VIII

środa 7:15-8:00

co 2 tygodnie

5

zajęcia wyrównawcze z fizyki

Robert Lewandowski

Klasa VII

piątek 7:05-7:50

6

zajęcia żeglarskie

Aldona Zawalska

Klasy IV-VIII

środa 16:00-17:30 przystań NCŻ

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

L.p.

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

KLASA

TERMIN

1

zajęcia wokalne

Aleksandra Białk

szkoła podstawowa,

klasy IV-VIII

czwartek godz. 14.35-16.15

2

Cele Zrównoważonego Rozwoju, praca metodą projektu

Hanna Szulman-Kudrin

szkoła podstawowa

termin ustalany według potrzeb

3

Internetowe kółko dziennikarskie

Szkoła młodego programisty

Jan Korczyński

szkoła podstawowa

termin ustalany według potrzeb

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

TERMIN

Terapia logopedyczna

Bogumiła Jarosz

termin ustalany

indywidualnie z rodzicem

Terapia logopedyczna

Anna Przewoźna

termin ustalany

 indywidualnie z rodzicem

zajęcia

 z języka niemieckiego

Agnieszka Butkus

czwartek

7:15-8:00

zajęcia wyrównawcze

 z fizyki

Agnieszka Wierzbicka-Bednarek

środa 7:15-8:00

co 2 tygodnie

zajęcia wyrównawcze

 z fizyki

Robert Lewandowski

piątek 7:05-7:50

ZAJĘCIE ROZWIJAJĄCE

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

TERMIN

zajęcia wokalne

Aleksandra Białk

czwartek godz. 14.35-16.15

Cele Zrównoważonego Rozwoju, praca metodą projektu

Hanna Szulman-Kudrin

termin ustalany według potrzeb

Internetowe kółko dziennikarskie

Szkoła młodego programisty

Jan Korczyński

termin ustalany według potrzeb

DODATKOWE ZAJĘCIA SPORTOWE

L.p.

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

KLASA

TERMIN

1

ergometr wioślarski przystań wodna

Pszczółkowski Bartosz

szkoła podstawowa,

kl. IV-VIII

Poniedziałek

 16.30-17.30

2

hala sportowa: gry zespołowe

Kamola Piotr

Filip Kazuła

szkoła podstawowa

kl. IV-VIII

wtorek

16.30-18.00

3

hala sportowa: gry zespołowe, ergometr wioślarski, przystań wodna

Lisewski Tomasz

szkoła podstawowa

kl. IV-VIII

sobota

11.00-13.00

4

pływalnia

Magdalena Łopato

klasa IV-VIII

(po uzgodnieniu)

wtorek - środa

15.30-16.30

5

hala sportowa: gry zespołowe, ergometr wioślarski, przystań wodna

Pszczółkowski Patryk

szkoła podstawowa

kl. IV-VIII

sobota

9.00-11.00

6

hala sportowa: gry zespołowe

Kamola Piotr

Filip Kazuła

zajęcia dla rodziców

wtorek

18.00-19.45

7

ergometr wioślarski przystań wodna

trenerzy

zajęcia dla rodziców

czwartek

17.00-18.00

ZAJĘCIA SPORTOWE

RODZAJ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

TERMIN

ergometr wioślarski przystań wodna

Pszczółkowski Bartosz

Poniedziałek

 16.30-17.30

hala sportowa: gry zespołowe

Kamola Piotr

Filip Kazuła

wtorek

16.30-18.00

hala sportowa: gry zespołowe, ergometr wioślarski, przystań wodna

Lisewski Tomasz

sobota

11.00-13.00

pływalnia

Magdalena Łopato

wtorek - środa

15.30-16.30

hala sportowa: gry zespołowe, ergometr wioślarski, przystań wodna

Pszczółkowski Patryk

sobota

9.00-11.00

hala sportowa: gry zespołowe

Kamola Piotr, Filip Kazuła

wtorek

18.00-19.45

ergometr wioślarski przystań wodna

Trenerzy

czwartek

17.00-18.00